ประวัติ
          ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง


 

           คำว่า "ตำรวจ" เป็นคำที่ติดตั้งขึ้นมาแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถ เพราะครั้งนั้นทรงจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองแบบจตุสดมภ์ ซึ่งเป็นการปกครองที่ใช้มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยุกต้น ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ตำรวจขึ้นอยู่กับเวียง 2 หน่วย คือ ตำรวจภูบาล กับตำรวจภูธร ส่วนตำรวจอีกหน่วยหนึ่ง คือ ตำรวจหลวงนั้นขึ้นอยู่กับ วัง จึงเห็นได้ว่า "ตำรวจ" นั้นได้มีปรากฎในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนานมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 ปี (ปรากฎตามหลักฐานในบทพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือน 1298 อันเป็นศักราชกฎหมายตรงกับ พ.ศ.1913) ถ้าจะพิจารณาถึงการบริหารงานตำรวจโดยรวบรัดจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนบัดนี้ กิจการของตำรวจ ได้วิวัฒนาการตามลำดับความเจริญของโลก ทั้งในทางวิทยาการ อาวุธ วิชาการบริหารและการแต่งกาย ถึงกระนั้นตำรวจก็ไม่พ้นจากการแบ่งออกเป็น 4 เหล่า อย่างในสมัยพระบรมไตรโลกนาถตลอดมา จะแตกต่างกันก็เฉพาะแต่การจัดกำลังและกำหนดหน้าที่ ให้สอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศเท่านั้น คือ
          1.ตำรวจหลวง สำหรับถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพระบรมมหาราชวังและที่ประทับ
          2.ตำรวจภูธร สำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาค
          3.ตำรวจนครบาล(กรมกองตระเวน) สำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตนครหลวง
          4.ตำรวจสอบสวนกลาง(ตำรวจภูบาล ตำรวจกลาง) สำหรับช่วยเหลือตำรวจภูธรและนครบาลในด้านกำลัง การสืบสวนปราบปราม และด้านวิทยาการ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาติ และรัฐบาลเป็นส่วนรวม                                                                              
   


ประวัติกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

          เท่าที่รวบรวมได้นั้น ครั้งแรกตั้งอยู่ที่บ้านลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เรียกชื่อในขณะนั้นได้ว่า "สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2467 ได้ย้ายมาปลูกสร้างในที่ดินซึ่งกรมตำรวจซื้อจากนางขาว อินทร์รักษากับพวกรวม 14 ราย เป็นเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา มูลค่า 788 บาท 70 สตางค์ ที่บ้านวังเนียง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยสร้างเป็นอาคารยกพื้นสูง มีมุขกลาง เสาท่อนล่างเป็นคอลกรีตตอนบนเป็นไม้ คานและพื้นเป็นไม้หลุมพอ ฝาและเพดานเป็นไม้อินทนิน หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องซีเมนต์ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร

          ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2491 กรมตำรวจได้ยกฐานะตำรวจภูธรจังหวัดขึ้นเป็นกองกำกับการตำรวจ และเปลี่ยนชื่อจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง แต่มิได้จัดสรรงบประมาณในการปลูกสร้างที่ทำการให้ด้วย ทั้งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง คงใช้อาคารหลังเดิมเป็นที่ทำการร่วมกัน ซึ่งแออัดและเกิดความไม่สะดวกหลายประการ จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณในการซ่อมอาคารหลังเดิมและต่อเติมออกไปด้านหลังของอาคารเดิมเป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาวเท่าความยาวของอาคารหลังเดิมเป็นที่ทำการ ส่วนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ใช้อาคารที่ต่อเติมใหม่เป็นที่ทำการตลอดมา

 

            และครั้นต่อมาในปีงบประมาณ 2517 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างที่ทำการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุงขึ้นใหม่ 1 หลัง ตามแบบแปลนของกองพลาธิการกรมตำรวจ เป็นตึก 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง ชั้นบนเป็นที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารราคาสูงขึ้น ไม่อาจทำการก่อสร้างในวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ดังกล่าวได้ ทางกรมตำรวจจึงได้จัดหาเงินเพิ่มเติมให้อีกจำนวน 829,800 บาท รวมกับเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ ป็นเงิน 2,329,800 บาท อันเป็นจำนวนเงินที่สามารถทำการก่อสร้างตามแบบแปลนได้ ซึ่งต่อมาในการประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเจริญมิตร ซึ่งมีนายผา ไพรพฤกษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประกวดราคาได้ในราคา 2,329,000 บาท และได้เริ่มทำการก่อสร้างวางศิลาฤกษ์โดย พล.ต.ต.อัมพร จิตรปฏิมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2517 เวลา 10.00 น. ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 พฤกษภาคม 2518 ซึ่งจะได้ย้ายที่ทำการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุงเข้าปฏิบัติหน้ที่ ณ อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2518 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ที่มาของข้อมูล...
                พ.ต.อ.พรชัย พรหมมี
                   ผกก.ภ.จว.พัทลุง
                10 มิถุนายน 2518